یادداشت های

رضاشادمان فر

یادداشت های

رضاشادمان فر

رضا شادمان فر کارشناس ارشد مدیریت شهری و دانشجوی شهرسازی و فعال در حوزه های مشارکت شهروندان در مدیریت شهری ، شورایاری ها و مدیریت محله در این وبلاگ به بیان دیدگاه های خود و مشاهداتش می پردازد. همچنین وب سایت shadmanfar.ir برای ارتباط و آشنایی بیشتر با ایشان در دسترس است.

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۱ مطلب در دی ۱۳۹۱ ثبت شده است

۱۲
دی

گرآن ابر ضخیم  تیره  در آسمان سیاسی  نبود که  راه را بر حمل ونقل عمومی تهران سد کند و متروی تهران قبل از همه به پستش رسیده بود. آنوقت منو تو ماشینهایمان خاموش بود و آسمان روشن آنوقت شاید در روشنایی ببینیم که آب چشمه از کجاست چنین گل آلود.

مردم بالادست آب را گل کردند 
سنگ را بسته ولی دیو را ول کردند !
پی بستن بار اند شاید !
غم مردم ، ندارند شاید …. 
منوتو لیک ولی
 سر به کار گل خیشیم همی . 
رخمان تیره زه گل 
نفس از دود سیاه 
خرمان مانده به گل
حرکت مسدود است 
اختلال مشهود است …
حرکت نیست ولی می سوزد
دل ما و این سوخت 
به هوا میرود و 
می کند راه نفس را مسدود
می شود همره دود
خفه گشتم الغوث
یارب ای رب ودود

|
  • رضا شادمان فر