یادداشت های

رضاشادمان فر

یادداشت های

رضاشادمان فر

رضا شادمان فر کارشناس ارشد مدیریت شهری و دانشجوی شهرسازی و فعال در حوزه های مشارکت شهروندان در مدیریت شهری ، شورایاری ها و مدیریت محله در این وبلاگ به بیان دیدگاه های خود و مشاهداتش می پردازد. همچنین وب سایت shadmanfar.ir برای ارتباط و آشنایی بیشتر با ایشان در دسترس است.

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

۳۱
مرداد

تخم مرغ ها

دیروز در جلسه ای شرکت کردم که در آن مدیران متولی برف روبی و یخ زدایی معابر شهر تهران حاظر بودند و قرار بود نتیجه پژوهش مفصلی که خروجی آن دستورالعمل نگهداشت زمستانی معابر شهر بود ارایه شود. بعد از ارایه موضوع بطور خلاصه بهره برداران از نتایج کار (با اینکه حق الزحمه مجری از قبل پرداخت شده بود و این ارایه صرفا به جهت آگاهی متولیان امر بود ) شروع به زیر سوال بردن کار کردند  ! 

این شیوه تقریبا در تمامی موارد مشابه ( مگر موارد خاص ) برای من آشنا بود. مدیران اجرایی حاظر نیستند دریافت و شیوه کار خود را در مقابل پیشنهاد اهالی حوزه دانشگاه تغییر دهند! آنها می گویند این مطالب آکادمیک هست و در عمل قابل اجرا نیست. 

شاید در موارد قابل تاملی  می توان این ادعا را ثابت کرد ولی دریافت من این بود که نوعی ترس و نگرانی و در نتیجه جبهه گیری در مقابل تغییر، تقبیح اقدامات قبلی و حتی روشن شدن بی کفایتی باعث اینگونه عکس العمل ها می شود.

البته باید زبان ارایه مطلب کارشناسی در گفتمان با اهالی عمل تغییر کند!

یادم می آمد قرار بود نتایج پایان نامه کارشناسی ارشد خودم رو برای شورایاری های شهر تهران ارایه کنم و استاد راهنما هم در کنارم نشسته بود.

در بخشی از ارایه نتایج با اشاره به تاثیر مثبت این طرح در شهر خواستم حضار تا برای سلامتی شورایاری های صلواتی ختم کنند که اصلا در مجامع علمی معمول نیست! این کار حضار را که در حالت عجیبی به اسلاید های من نگاه می کردند کمی تکان داد و از حجمه های بعدی کم کرد ! اما باعث خنده زیر لب استادم ( آقای دکتر کاظمیان ) هم شد! 

  • رضا شادمان فر
۲۹
مرداد

خودرو سرویس مدرسه

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به از ورود خودروهای اختصاصی سرویس مدارس به چرخه خدمات رسانی خبر داد.

با دیدن این خبر متوجه مغفول ماندن مدیریت شهری از این فرصت خدمت به شهروندان شدم. که می توانست بسیار پرسود برای همه باشند. همیشه بادیدن اتوبوس های مدرسه در کشورهای غربی متوجه این تفاوت شده بودم که چطور آنها متحدالشکلند و در کشور ما در کمال افتراق. اما  ناخود آگاه آن را به حساب  خیلی تفاوت های دیگرمان واریز کرده بودم. اما امروز با دیدن این خبر از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در عجب شدم که چطور این فرصت پیش رو که هرساله همه اولیا دانش آموزان و مدیران آموزش و پرورش و حمل ونقل شهر با جای خالی آن مواجه هستند بی اقدام باقی مانده است !

چطور تا امروز شرکت تاکسی رانی شهر تهران سرویس مدارس شهر را به دست نگرفته است؟! اگر این یکی از معایب عدم وجود مدیریت یکپارچه و عدم همکاری سازمان های محلی دولتی و شهرداری نباشد حتما دلیلی بر ضعف مدیریت محلی در کشور هست.

  • رضا شادمان فر