یادداشت های

رضاشادمان فر

یادداشت های

رضاشادمان فر

رضا شادمان فر کارشناس ارشد مدیریت شهری و دانشجوی شهرسازی و فعال در حوزه های مشارکت شهروندان در مدیریت شهری ، شورایاری ها و مدیریت محله در این وبلاگ به بیان دیدگاه های خود و مشاهداتش می پردازد. همچنین وب سایت shadmanfar.ir برای ارتباط و آشنایی بیشتر با ایشان در دسترس است.

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

۲۳
مهر


۱. سازمان های دولتی و نهاد های عمومی بندرت خواهند توانست تمام مشکلات مربوط به یک محله را حل کنند. در حالی که اهالی محله اگر احساس کنند نیازهایشان مطابق آنچه می خواهند حاصل می شود و رضایتشان بدست می آید منابع مورد نیاز را تامین خواهند کرد

۲. اهالی محله منبع ارزشمندی از شناخت محیط پیرامونشان هستند. و خردمندانه ترین تصمیم در خصوص محله زمانی می تواند حاصل شود که از ایشان در فرآیند تصمیم گیری استفاده شود.

۳. فرآیند تعامل اهالی محله برای یک هدف مشترک منجر به ایجاد حس جمعی و ایجاد سرمایه اجتماعی خواهد شد.

۴. مشارکت جمعی اغلب  پیشنیازی است برای شکل گیری قوانین و این روند به شکل فزاینده ای رو به گسترش است.

{ برای تهیه اسناد توسعه محله ای ابتدا باید مشارکت جمعی برای اجرای آن را سازمان دهی کرد }

۵. مشارکت جامعه در برنامه ریزی با حق مردم برای شرکت در تصمیماتی که بر زندگی آنها تأثیر می گذارد موافق است. این بخش مهمی از روند دموکراتیزه کردن تمام جنبه های جامعه است.

۶. جذب کمک مالی برای یک اجتماع محلی بسیار محتمل تر است. بسیاری از حامیان مالی ترجیح می دهند کمک هایشان مستقیما به دست مردم برسد.

۷.مشارکت منجر به خودباوری، توانمندی، مهارت ها و قوام قابلیت همکاری مردم محلی می شود. این کار آنها را قادر می سازد تا با چالش های دیگر، به صورت جداگانه و جمعی مقابله کنند.

۸. با مشارکت اهالی در تهیه طرح احتمال تطابق نتایج بعد از اجرا با خواست و نیاز واقعی ایشان خیلی بیشتر است لذا از منابع به درستی استفاده شده و نتیجه بهتری حاصل می شود.

۹.همکاری با مردم محلی کمک می کند تا حرفه ای ها به درک عمیق تری از جوامعی که آنها به دنبال خدمت به ایشان هستند برسند بنابراین آنها کارآمدتر عمل می کنند و نتایج بهتر را تولید می کنند.

۱۰. با مشارکت عمومی فضا به اندازه کافی منعطف هست تا با تغییر نیازهای مردم بتوان تغییرات لازم را در برنامه های توسعه ایجاد کرد

۱۱. مردم معمولا از شکل دادن به محیط پیرامون خود لذت می برند لذا این کار رضایت عمومی را فراهم می آورد.

۱۲. وقتی اهالی در تهیه طرح ها سهیم شوند درک بهتری از گزینه های اجرایی بدست می آورند و زمان برای رفع تعارضات کمتر به هدر خواهد رفت.

۱۳. مردم  به محیطی که به ایجاد آن کمک کرده اند، وابسته اند. بنابراین، از آنها بهتر نگهداری می کنند و احتمال خرابکاری و نیاز به جایگزینی پر هزینه را کاهش می دهد.

  • رضا شادمان فر
۰۲
مهر

شهردار تهران


شاید کسانی که اخبار شهرداری را در ده سال گذشته دنبال می کنند هنوز به چهره شهردار جدید تهران عادت نکرده باشند. در واقع نه تنها تغییر رویکردها بلکه تغییر در استراتژی و اهداف در این سازمان بزرگ در حال شکل گرفتن است. مصاحبه های اخیر شهردار تهران نشان می دهد که ایشان رویکرد صمیمی تری برای گفتگو با شهروندان دارد. واژه همشهریان خطاب به کسانی که پیش از این مردم خوانده می شدند به شدت جذاب و نشان دهنده رویکرد ایجاد فهم مشترک ایشان با ذی نفعان اصلی شهر تهران است. 

از طرف دیگر پرهیز از هرگونه جنجال، تلاش در انتصاب مدیران مناطق از بدنه موجود و تعریف ماموریت های آنچنانی در حوزه های مختلف شهری نشان از تغییر رویکرد ایشان برای نشاندن گرد و غبار حاصل از تحرکات ماضی و شفاف سازی در نهاد شهرداری است. 


  • رضا شادمان فر