یادداشت های

رضاشادمان فر

یادداشت های

رضاشادمان فر

رضا شادمان فر کارشناس ارشد مدیریت شهری و دانشجوی شهرسازی و فعال در حوزه های مشارکت شهروندان در مدیریت شهری ، شورایاری ها و مدیریت محله در این وبلاگ به بیان دیدگاه های خود و مشاهداتش می پردازد. همچنین وب سایت shadmanfar.ir برای ارتباط و آشنایی بیشتر با ایشان در دسترس است.

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۰ ثبت شده است

۱۷
فروردين

هرکه از زاویه دید خودش 
می کند فهم جهان 
می دهد یاد به این و به آن
که جز این نیست که من می بینم
و نباشد ثمری ؛ جز از این شاخه که من می چینم
...چشم دل باز کنیم
نظری سوی جهان ؛ از نو آغاز کنیم
شادمان و سرخوش سازو آواز کنیم !

  • رضا شادمان فر